فروشگاه های سیار ، کمپر ، تریلر

بیش از نیم قرن تجربه در صنعت کاربری سازی

فروشگاه های سیار ، کمپر ، تریلر

بیش از نیم قرن تجربه در صنعت کاربری سازی

مهران محمدی

مهران محمدی

مهران محمدی
مهران محمدی

انواع کاربری ها عبارتند از :

  • کاربری های تجاری  commercial trucks

  •  کاربری های آتش‌نشانی و امداد و نجات rescue and fire fighting

  •  کاربری های خدمات شهری municipal

  •  کاربری های عمرانی construction and road

  •  کاربری های نظامی military


مهران محمدی

تاریخچه صنعت کاربری سازی.

نام قدیم این صنعت اتاق سازی بوده و کار خود را با ساخت اتاق بر روی گاری های اسب کش شروع کرد. در تهران قدیم گاری های خاصی جهت توزیع آب ساخته میشد گاری هایی نیز برای جابجایی شهروندان و گاریهایی برای حمل بار وجود داشت.نمونه هایی از شاخه های صنعت اتاق سازی در قدیم عبارت بودند از :

* ساخت اتاق بار چوبی
* تبدیل وانت به آمبو لانس
* ساخت اتاق اتوبوس


مهران محمدی

این صنعت دارای دو وجه میباشد: 
  • ایجاد کاربری: در این نوع کاربری تجهیز بر روی شاسی انتهایی خودرو کار نصب میگردد.
  • تغییر کاربری: تبدیل یک خودرو عمومی به یک خودرواختصاصی مانند تبدیل اتوبوس به کلینیک سیار.


مهران محمدی

تریلر های جاده ای که به انواع کامیونهای کشنده هویت می بخشند نیز در گروه صنایع کاربری سازی قرار دارند ، انواع تریلر های خاص ، یدکها و کاراوانها نیز میتوان دسته ای دیگر از صنعت کاربری سازی نامید.


مهران محمدی

https://karbary.ir/

کاربری سازی صنعتی است که به خودرو های کار هویت بخشیده و آنها را برای کاربردی مشخص مهیا میسازد، مانند نصب اتاق کمپرسی بر روی شاسی انواع کامیون بمنظور حمل ماسه و نخاله های ساختمانی. از سوی دیگر در این صنعت می توان کاربری یک خودرو ها به کاربری مورد دلخواه تبدیل کرد مثلاً تبدیل یک خودرو ون به خودرو آمبولانس.

 
مهران محمدی